BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Inleiding

Door de vrijmaking van het Europese spoorwegnet had men nood aan een nieuwe regelgeving voor veilig internationaal verkeer.
Het oude RIV/UIC systeem was gedateerd in de zin dat dit een systeem een overeenkomst was tussen verschillende historische spoorwegmaatschappijen, deze bepaalden de technische eisen van wagons in internationaal verkeer.
Daarom besliste Europa om het RIV/UIC systeem te hervormen tot het TSI/GCU systeem. Via dit systeem wil men algemene Europese regels omtrent de technische eisen van al het rollend materieel. Deze eisen zijn zowel voor de privé als de historische spoorwegondernemingen hetzelfde.

TSI = Technical Specification for Interoperability = De technische eisen voor al het (nieuw) rollend materieel dat in Europa rondrijdt

GCU = General Control of Use for wagons = overeenkomst tussen spoorwegmaatschappijen en eigenaars van de wagon. De eigenaars staan in voor het onderhoud van de wagons, de spoorwegmaatschappijen gebruiken deze wagons. Het is mogelijk dat een spoorwegmaatschappij ook de eigenaar is van de wagon.

NVR-nummering

De NVR-nummering (National Vehicle Register) is een unieke nummering voor al het rollend materieel. Aan de hand van deze nummering kan men het rollend materieel in het National Vehicle Register opzoeken. Dit register is opgedeeld in 13 punten die informatie geven over het voertuig:

1) Identificatie nummer
2) Land van herkomst
3) Bouwjaar
4) EC-referentie
5) RRS-referentie
6) Beperkingen van het voertuig
7) Eigenaar van het voertuig
8) Houder van het voertuig
9) Onderhoudsfiche
10) Uitdienstname datum
11) Landen waar het voertuig is toegelaten
12) Goedkeuring
13) Indienstnamedatum

Op termijn moet het NVR overal electronisch beschikbaar zijn zodat men meteen alle belangrijke eigenschappen van het materieel kent.

De NVR-nummering op zich is juist hetzelfde als de UIC-nummering. Het grote verschil is dat cijfer 3&4 ,de landencodes, nu enkel nog wijzen naar het land van herkomst. Vroeger verwees dit cijfer zowel naar het land van herkomst als naar de spoorwegmaatschappij.

Om de eigenaar van de wagon toch meteen te herkennen heeft men de AVE-code (Afkorting van de Voertuig Explotitant) in het leven geroepen. Deze code is 2 tot 5 letters lang en komt meteen na het NVR-nummer te staan. Juist voor de AVE-code staat nog een letter van het land waar het rollend materieel is ingeschreven.
Bij een ketelwagon van Wascosa die ingeschreven is in Duitsland zal de AVE-code dus D-WASCO zijn.

Bij de NMBS is de AVE-code iets ingewikkelder. Momenteel zijn er al 3 varianten in de omloop:

B-B
B-(B) [NMBS-logo, de NMBS is trouwens de enige spoorwegmaatschappij die een logo mag gebruiken als AVE-code]
BE-SNCB

De nummering in praktijk

Passagierswagon

Een uitleg voor het ontleden van de UIC/NVR codes voor passagierswagons vind u op de UIC-code pagina's.

Goederenwagon

Een uitleg voor het ontleden van de UIC/NVR codes voor goederenwagons vind u op de UIC-code pagina's.

Locomotieven

Vroeger hadden locomotieven enkel een nummer waarmee ze in hun eigen land rondreden. Met de invoering van het TSI/GCU systeem hebben de locomotieven ook een eigen uniek NVR nummer gekregen. Beide nummeringen mogen op de locomotief worden aangebracht, maar enkel het NVR-nummer telt in het spoorvervoer.
Als voorbeeld nemen we NVR nr. 91 88 0018 002-1

Controle

Zoals u wellicht opmerkte is het 12de cijfer een controlecijfer. Via een eenvoudige berekening stelt het u in staat om te controleren of het NVR nr. goed is.
Op de UIC-code pagina's staat een volledige uitleg over hoe het nummer moet gecontroleerd worden, deze controle is zowel voor de UIC als voor de NVR nummeringen (ook locomotieven!) hetzelfde.

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende