BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Naar voorbeeld van de eerste thyristorstellen vanaf de 665 werden nog enkele types iets gemodificeerde (en ook wat langere) stellen geleverd: het type 73 (677-706), type 74 (707-730), type 78 (731-756) en tenslotte type 79 (757-782). Met de 782 werd begin 1980 het allerlaatste klassieke motorstel in dienst gesteld. Hoewel reeds voorzien van de later bekende bredere gele biezen, was dit tevens het laatste in het groen in dienst gestelde NMBS-treinstel. Op dat moment waren er bijna 500 in de basis identieke stellen geleverd, verspreid over een periode van meer dan veertig jaar!

Hoewel uiterlijk nog 'ouderwets' zijn de stellen type 73 relatief modern. Nadat op de rijtuigen type M4 en de treinstellen type Break de nieuwe rode huisstijl was geïntroduceerd, was de 674 begin november 1985 het eerste klassieke treinstel dat van groen rood werd. Bij de revisies die volgden begon men de resterende klassiekjes rood te schilderen. Omdat de huisstijling door verschillende revisierondes heel liep, duurde het nogal even voordat de laatste groene stellen van de baan verschenen. In 1999 werd besloten enkele series klassiekjes (type 66-73) grondig te renoveren. De stellen werden gemoderniseerd en herschilderd in de nieuwe en frisse, grijze kleur. Gelijk met deze renovatie werd het interieur grondig gemoderniseerd (waarbij onder andere de eerste klasse afdeling verkleind werd in het voordeel van de tweede klasse). Het was de bedoeling de hele serie te renoveren. Uiteindelijk werd 2/3 van de serie gemoderniseerd.
In 2005 werd bekent dat de NMBS het spoorverkeer rond Brussel wilt opwaarderen. Dit wilt men doen door in een straal van 30km rond Brussel een netwerk (GEN) aan te leggen dat minstens om het kwartier een rechtstreekse treinverbinding aanbied met Brussel. Omdat het makkelijk een decennia kan duren vooraleer de benodigde infrastructuur klaar is, werd er al begonnen met een treindienst (die de naam cityrail meekreeg) tussen de grote steden en Brussel. Uiteraard moet deze nieuwe dienst eigen stellen krijgen. En weer werd er een nieuw modernisatieprogramma op poten gezet. De resterende niet-gemoderniseerde 73'ers werden grondig omgebouwd, kregen een nieuw livrei en werden ondergebracht in de serie "type 73 CityRail".

Vroegtijdige afvoer

De 716 was betrokken bij de ontsporing te Aiseau, waar kinderen een betonblok op de rails hadden gelegd en een viertje serie 800 op de ontspoorde 716 inreed. De ABD 716 is gebruikt voor het herstel van de 709, welke betrokken was bij de treinramp te Pécrot op 27 maart 2001. De 716 bestond vanaf toen dus administratief uit twee verwoeste bakken en werd gesloopt.

Buitendienststelling

Met de komst van het type 08 (desiro) werden de diensten van type 73 stilletjesaan overbodig. Eind 2014 beëindigde enkele stellen daardoor hun carrière op het Belgische spoorwegnet. Het gros van de serie werd echter in de loop van 2015 aan de kant geplaatst.

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende