BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de FotoInleiding

In 2005 werd bekend dat de NMBS het spoorverkeer rond Brussel wilt opwaarderen. In een straal van 30 km rond Brussel wil men een voorstadsnet (GEN) maken waar tijdens de spitsuren minstens eenmaal in het kwartier een comfortabele trein langskomt. Omwille van de vele nieuwe geplande verbindingen en stations, zorgt dit voor een extra druk op het reeds verzadigde spoornet rond Brussel. De benodigde infrastructuurwerken voor het GEN zouden makkelijk een decennium duren. Daarom werd er beslist om vanaf eind 2005 te starten met een beperkte nieuwe treindienst tussen enkele grote steden en Brussel. Deze nieuwe treindienst werd opgestart onder de naam CityRail.

Deze nieuwe treindienst had uiteraard nieuw materieel nodig. Daarom werd beslist om de niet gemoderniseerde stellen van de series type 70TH en type 73 (volgens het moderniseringsplan van 1999) om te bouwen tot CityRail stellen. De stellen werden grondig aangepakt: de binnenzijde werd volledig gemoderniseerd, ze werden o.a. uitgerust met een automatische halteomroep, en lichtkrant,… Aan de buitenzijde kregen de stellen boven de doorloopdeur een bakje dat kan aanduiden op welke City-Rail verbinding de stellen rijden. Ze werden getooid in een fraai zwart, geel, blauw en wit livrei beplakt met enkele grote "CityRail" stickers. Vanwege de grote verbouwingen werden ze ondergebracht in de nieuwe serie "AM 73 Cityrail" en hernummerd van 960 - 999.
Eind 2006 werden met stel 707 (pas na de testritten vernummerd tot 978) enkele testen gedaan. Het stel werd goed bevonden en de ombouw van overige 39 CityRail's vond plaats tussen 2007 en 2012.

Het was de bedoeling dat de CityRail stelletjes een aparte omloop kregen op de CityRail-lijnen. In de praktijk worden ze echter ingezet in de grote klassiekjes-pool, en zijn ze in alle uithoeken van het land te zien. Het bakje dat moest aanduiden op welke verbinding ze reden, wordt hierdoor amper gebruikt. Met de start van de dienstregeling op 9 december 2012 verdween ook de benaming Cityrail en werd deze treindienst terug uitgevoerd door L-treinen. Tussen 2014 en 2016 werden enkele nieuwe lijnen in dienst genomen in het kader van het GEN en opnieuw werd er beslist om een treindienst op te richten voor het GEN-deel dat al operationeel was, deze treindienst ging in op 13 december 2015 en worden aangeduid door de letter S (van S-Bahn). Omdat ondertussen de leveringen van het nieuwe GEN-materieel al vergevorderd was (de desiro's / AM08), was er in de GEN-dienstregeling geen plaats meer voor de CityRail stellen.

Doordat de CityRail benaming geen enkel nut meer had is men sind februari 2018 begonnen met alle CityRail stellen een nieuw livrei te geven. Er is gekozen voor een sterk vereenvoudigde (lees quasi volldig witte) new look livrei. Stel 978 verliet als eerste de werkplaats in haar nieuwe livrei.

Vanaf half 2020 werden de eerste stellen buiten dienst gesteld wegens overbodig.

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende