BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Het ontstaan van deze 25 zeer lichte rangeerlocs (locomotoren, en hoewel behoorlijk groter qua vermogen vergelijkbaar met reeks 90/91) is tamelijk bizar: de NMBS had reeds 40 tractiemotoren besteld voor nieuwe motorrijtuigen. Deze werden echter afbesteld, maar de (standaard)motoren waren reeds geleverd. Om 24 motoren toch te gebruiken (de laatste loc werd geleverd met een Cockerill motor, maar later alsnog voorzien van de SEM-motor) werd de rangeerloc type 232 gebouwd, bedoeld voor de meest lichte rangeringen op kleinere reizigers- en goederenstations/emplacementen. In juni 1960 werden de eerste exemplaren geleverd in de monotone donkergroene kleur van de rangeerlocs, en de 25 werden verdeeld over de stelplaatsen van Schaarbeek en Antwerpen Dam. Vanuit eerstgenoemde stelplaats werden ze gebruikt in de stations op de noord-zuidlijn tussen Schaarbeek en Zuid en in de stelplaatsen. De Antwerpse locs rangeerden naast in Antwerpen Centraal in ooit florerende plaatsen als Antwerpen Kiel, Antwerpen Zuid en de oude Scheldekaaien zoals langs Het Steen.

Toen in de jaren zeventig veel 'klein grut' in het goederenvervoer verdween, werden de inmiddels tot 9201-9225 vernummerde locs overcompleet. De hele serie werd geleidelijk overgeheveld naar Dienst Baan, waarmee dit de eerste diesels waren die dit lot ondergingen. De locs werden wel verdeeld over heel België, zodat ze ook elders gevonden konden worden - zoals in de Ardennen. De 9211 ontsprong om onduidelijke redenen de uniformering en bleef tot het einde rijden in de oude kleurstelling. In 1990 werden de eerste locs reeks 92 definitief aan de kant gezet, een paar jaar later begon de afstelling van de rest doordat Dienst Baan rangeerlocs van andere types ontving. De meeste afgevoerde 92'ers bleven lang op sloop wachten, tot 2010 waren er nog een handvol te vinden in Montzen en zelfs de genoemde 9211 stond tot dan altijd te Kinkempois. De 9206 werd na zijn afvoer in 1990 opnieuw in gebruik gesteld als 'zwaar materieel' in de CW Salzinnes, na enkele jaren werd deze vervangen door de 9209 en werd de 9206 opgesteld als monument voor de CW. De 9209 werd vervangen door locs reeks 80 en is zelf verkocht aan het TSP.

Bewaarde exemplaren

 
Nr Eigenaar Standplaats Opmerkingen
 
9206 NMBS Salzinnes Monument
9209 TSP Saint-Ghislain


Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende