BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links
Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche
Oudegem (Lijn 53)
09-06-2012 Intermodal LZT Ludwigshafen - Zeebrugge - TerneuzenHansbeke (Lijn 50A)
20-02-2013 Intermodal Hupac Antwerpen - Zeebrugge
60900: Antwerpen Noord - Zeebrugge RamskapelleLillobrug (Lijn 226/1)
19-07-2013 Intermodal MSC Antwerpen - Neuss (D)
Antwerpen-Berendrecht - Neuss (DE)Overbeke (Lijn 50)
18-04-2015 Intermodal IFB Zeebrugge - Milano Segrate (I)
40105: Zeebrugge Voorhaven West - SegrateZuidelijke Groenzone-Haasop (Lijn 10)
25-08-2017 Intermodal Ekol Zeebrugge - Triëste (I)
Eerste Ekol trein in België
44784: Zeebrugge-Vorming - Venlo

Het is verboden om foto's van deze site te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.