BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Na de levering van de nieuwe reeks 66, werd er in 1970 een nieuwe bestelling geplaatst van 36 stellen type 70. Deze werden onderverdeeld in 22 stellen type 70 (volgnummers 641-664) en 12 type 70TH (665-676). Doordat de eerste 22 stellen technisch gelijk zijn aan type 66, delen we ze gemakkelijkheidshalve in onder deze serie. Type 70TH bezat de toen revolutionaire thyristorbesturing en was het voorbeeld daarmee voor verdere leveringen.

Hoewel uiterlijk nog 'ouderwets' zijn de stellen type 70TH relatief modern. Nadat op de rijtuigen type M4 en de treinstellen type Break de nieuwe rode huisstijl was geïntroduceerd, was de 674 begin november 1985 het eerste klassieke treinstel dat van groen rood werd. Bij de revisies die volgden begon men de resterende klassiekjes rood te schilderen. Omdat de huisstijling door verschillende revisierondes heel liep, duurde het nogal even voordat de laatste groene stellen van de baan verschenen. In 1999 werd besloten enkele series klassiekjes (type 66-73) grondig te renoveren. De stellen werden gemoderniseerd en herschilderd in de nieuwe en frisse, grijze kleur. Gelijk met deze renovatie werd het interieur grondig gemoderniseerd (waarbij onder andere de eerste klasse afdeling verkleind werd in het voordeel van de tweede klasse). Het was de bedoeling de hele serie te renoveren, uiteindelijk werd enkel de 672 gemoderniseerd...
In 2005 werd bekend dat de NMBS het spoorverkeer rond Brussel wilt opwaarderen. Dit wilt men doen door in een straal van 30km rond Brussel een netwerk (GEN) aan te leggen dat minstens om het kwartier een rechtstreekse treinverbinding aanbied met Brussel. Omdat het makkelijk een decennia kan duren vooraleer de benodigde infrastructuur klaar is, werd er al begonnen met een treindienst (die de naam cityrail meekreeg) tussen de grote steden en Brussel. Uiteraard moet deze nieuwe dienst eigen stellen krijgen. En weer werd er een nieuw modernisatieprogramma op poten gezet. Alle type 70TH's, buiten de 672 die gemoderniseerd werd in het vorige modernisatieprogramma, werden grondig omgebouwd, kregen een nieuw livrei en werden ondergebracht in de serie "type 73 CityRail"

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende