BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Voor de vervanging van stoomlocomotieven uit de zware rangeer- en sleepdiensten bestelde de NMBS twee protoreeksen, de dieselelektrische 270 (later reeks 70) en dieselhydraulische 271 (later reeks 71). Nog voordat de testperiode van deze types voorbij was, besloot men tot de bouw van vijftien locomotieven type 272. Ten opzichte van het type 271, welke het voorbeeld was voor de 272, werd een andere hydraulische overbrenging aangebracht, hetgeen een gelukkige keuze zou blijken gezien de latere ervaringen met de 271. Een ander kenmerk dat later het einde van de 271 betekende, het chassis met het starre frame van vier assen, werd wel overgenomen.

Inzet

De locomotieven, allen geleverd in 1956, waren meteen bedoeld voor de zware sleepdiensten tussen de bundels van de Antwerpse havens en rangeertaken in met name Antwerpen Noord. Slechts twee locs (272.007 en 272.013) hebben nog enkele weken proefgereden in Schaarbeek alvorens eveneens voor de rest van hun loopbaan naar Antwerpen Dam te gaan. Ook de indrukwekkende rangeringen in de ertsoverslag Stocatra (bij de bundel Zandvliet) waren van meet af aan enkel voor de 272's. In de eerste jaren reden ze ook lokale goederentreinen richting de Kempen en de goederenstations van Boom en Kallo, later werden dit steevast locs type 270. Op hun beurt werden de 272's meer ingezet in de sleepdiensten tussen de rangeerterreins in de hele regio Antwerpen, dus ook onder meer naar Antwerpen Kiel.

Livrei

De 272's kwamen in dienst in een buitengewoon aantrekkelijke groene schildering met gele sierbanden en een fraaie sierschildering op de fronten. In de jaren zeventig, na de vernummering in reeks 72, werden bij vrijwel alle locs brede, extra sierbanen bijgeschilderd (een soort van 'tussenschildering' zoals dat ook te zien was bij het tevens bij aflevering fraai beschilderde type 283 - later reeks 83). De Z-schildering hebben de locs echter niet gekregen.

Buitendienststelling

Hoevel minder slecht dan de 271, kampten ook de 272's met problemen met de transmissie en andere problemen die zich voordeden bij de 271. Een probleem typerend voor de 272 was de overlast van geluid en rook, hetgeen overigens voor de liefhebbers veel minder een probleem schijnt te zijn geweest...
In 1973 werd de 7210 afgevoerd na een aanrijding, de rest van de machines wilde men eind jaren zeventig buiten gebruik stellen. Echter, er bleken te weinig machines genoeg geschikt om de zwaarste rangeerdiensten over te nemen van de reeks. Onder invloed van de komst van zware ex lijndiesels reeksen 71(II) en 75 konden de 72's dan toch uit de laatste diensten verdwijnen. In de eerste helft van de jaren tachtig werden zij allen afgevoerd en gesloopt, op de 7209 na. Deze werd op initiatief van de immer enthousiaste medewerkers van de stelplaats Antwerpen Dam behouden, overigens zonder motor, en zal vermoedelijk ooit opgeknapt worden. Het was de bedoeling dat deze machine op een sokkel komt te staan bij de nieuwe werkplaats Antwerpen Noord.

Bewaarde exemplaren

 
Nr Eigenaar Standplaats Opmerkingen
 
7209 NMBS Antwerpen motorloos


Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende