BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Medio jaren zestig, de laatste jaren van de stoomtractie, resteerden vooral nog veel kleine stoomlocs in de rangeerdiensten. Om hier de verdieseling ook definitief uit te voeren, zocht men naar een nieuw type rangeerloc. Hierbij werd voortborduurt op de ervaringen met het Duitse ontwerp van het type 260 (reeks 80) en de nimmer succesvolle Cockerill-protoserie 261 (reeks 81). De nieuwe loc zou weer vertrouwd Belgisch moeten worden.

In eerste instantie werden negentig machines besteld, verdeeld over 35 stuks van het type 273 en 55 van het lichtere (maar verder identieke) type 262. Begin jaren zeventig werd een tweede serie besteld van veertig locs type 273 en twintig type 262. Deze kwamen inmiddels in dienst onder het viercijferig nummersysteem: 7336-7375 en 8256-8275. In tegenstelling tot het eerste lot werden deze locs allemaal gebouwd bij BN en niet bij ABR, zoals alle 262's en tien van de 273's van de eerste negentig. Tevens kwamen de locomotieven gelijk al in de nieuwe Z-schildering in dienst. De bestelling werd korte tijd later uitgebreid met nog eens twintig 73'ers (7376-7395), welke gebouwd werden door Cockerill, CFC Familleureux en La Brugeoise en net als de tweede bouwschijf reeks 82 voorzien was van mogelijkheden tot multiple schakeling. Tenslotte werd nog een vierde bouwserie besteld van tien locs, gebouwd weer door BN, welke bedoeld waren als 7396-7405, maar uiteindelijk door enige modificaties ingedeeld werden als reeks 74 (7401-7410). Ze waren voorzien van mogelijkheden tot multiple schakeling, van grondradio (radiobesturing vanuit de seinposten van Antwerpen Noord) en acht van de tien werden aangepast om in koe-kalfcombinatie te rijden in de heuvel- en sleepdiensten van Antwerpen. Vier van hen werden 'meester' en vier 'slaaf'.

Inzet

Reeks 74 kwam in dienst in Antwerpen en heeft daar altijd gereden. Sinds enkele jaren is hun aanvankelijke taak overgenomen door de 7701-7708 met grondradio en dergelijke, zodat ze in de gewone rangeer- en sleepdiensten worden ingezet.

Aanpassingen

Alle 10 de locomotieven zijn geschikt om in multipleschakeling te rijden. In het kader van plannen om de automatische koppeling standaard te maken werden de 7402, 7404, 7406 en 7408 voorzien van een BSI-koppeling.

Buitendienststelling

Rond 2007 - 2008 stonden de 7409 en 7410 tijdelijk aan de kant wegens technische problemen, maar omdat men deze krachtpantsers niet kon missen werden ze al snel terug ingezet. Als enige uit de "koepel"-familie werd reeks 74 eind 2009 voltallig in park geplaatst.

Tweede leven

In 2011 werd beslist om de 7402, 7403, 7404, 7406, 7407 en 7410 uit park te halen, te reviseren en ze vervolgens te verdelen aan de stelplaatsen van Hasselt (vervanging reeks 91) , Salzinnes (vervanging reeks 82) en Antwerpen als zwaar materieel.

Bewaarde exemplaren

 
Nr Eigenaar Standplaats Opmerkingen
 
7402 TSP Schaarbeek
7408 SCM Maldegem


Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende