BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische ficheInleiding

Daar waar Cockerill in elke ontwikkeling van de verdieseling betrokken werd, werd het bedrijf met de ontwikkeling van een modern, standaardtype rangeerloc rond 1960 (het type 260, reeks 80) gepasseerd. Aangezien nu eens geen protoserie werd besteld teneinde een definitieve versie te bestellen, besloot Cockerill voor eigen rekening een serie van drie rangeerlocs te bouwen, waarin veel componenten waren opgenomen van de ontwikkeling van het type 260. Hoewel ze bedoeld waren als eigen rangeerlocs (Cockerill bouwde in die tijd uiteraard veel industrielocs), werden ze voor twaalf maanden ter beschikking gesteld van de NMBS als type 261. Ze werden geleverd in een zeer opvallende groen-grijze schildering met gele sierlijn. Voor wat betreft de prestaties zouden ze moeten wedijveren met hun leeftijdsgenoten type 260. Het is vanzelfsprekend, dat de locomotieven in Kinkempois gestationeerd werden.

Al tijdens de bouw waren er diverse problemen, waardoor er vele maanden tussen de leveringen zaten. Van het oorspronkelijke plan de locs een jaar te testen was al snel niets meer over. In de zomer van 1962 werden de nieuwe machines al overgeplaatst naar Monceau en ingezet op en vanuit het rangeerterrein te Marchienne-Zoning. In die tijd kwamen de locs tot in bijvoorbeeld Walcourt. Al na korte tijd werden ze vervangen door het type 260. Vanwege de hoge storingsgevoeligheid reden ze vanaf dat moment al geen vaste diensten meer, hoewel de NMBS hoop hield en de locs in 1964 overkocht van Cockerill. Hiermee gingen ze terug naar Kinkempois. Ze hebben hier niet veel meer gedaan dan rangeringen zéér dicht bij Kinkempois: in de stelplaats en de vorming zelf, in de haven van Renory bij Seraing (vlakbij) en hoogstens in Liège Guillemins, ook op niet meer dan een steenworp afstand. In 1971 werden de locs 8101-8103, maar op dat moment was het vonnis reeds getekend. In 1972 en 1973 gingen de 8101 en 8103 buiten dienst, in 1975 werden zij naar Salzinnes getransporteerd voor sloop. De 8102 hield het opmerkelijk langer uit, tot 1980, waarna ook deze in Salzinnes gesloopt werd.

Overigens is reeks 81 nog een keer gebruikt geweest tijdens een periode dat twee moderne Cockerill rangeerlocs - bestemd voor de Deense DSB - op proef reden. Dit was het gevolg van het feit dat de DSB niet tevreden was over dit type. De reeks zou later ook afbesteld worden. De inzet van deze tweede reeks 81 duurde niet lang, zodat hier verder niet op ingegaan zal worden.

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende