BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Het driestandenseinstelselStopseinen


Doorrijden toegestaan

Het volgende stopsein staat toe

Legt stilstand opWaarschuwingsseinen


Het volgende stopsein staat open en legt geen snelheidsbeperking op

Het volgend sein legt een snelheidsbeperking op
Het volgende sein is de inrit van een korte sectie die te kort is om te stoppen of af te remmen naar een lagere snelheid
Het volgend stopsein staat open maar het geeft toegang tot een spoor waarop een tweede stopsein (open of toe), een handsein of een stootbloksein staat

Het volgende stopsein staat toeRangeerseinen


Doorrijden toegestaan zodat men na de eerstkomende wissel achterwaarts kan uitwijken naar een ander zijspoor.

Doorrijden toegestaan in Kleine Beweging, max snelheid 40km/u. Na de overschrijding van dit sein moet men alle rangeerseinen respecteren tot het eerstvolgende grootsein.

Legt stilstand opGecombineerde seinen


Doorrijden toegestaan

Het volgend sein legt een snelheidsbeperking op
Het volgende sein is de inrit van een korte sectie die te kort is om te stoppen of af te remmen naar een lagere snelheid
Het volgend stopsein staat open maar het geeft toegang tot een spoor waarop een tweede stopsein (open of toe), een handsein of een stootbloksein staatHet volgende stopsein staat toe

Legt stilstand opKandelaars


Kandelaars staan voor een splitsing of voor de ingang van een station. Een kandelaar zorgt ervoor dat we met 1 groot sein verschillende sporen kunnen beveiligen.
Bij een kandelaar heeft elk spoor een eigen seinarm. Deze seinarm heeft dezelfde betekenis als de seinarmen hierboven. Tegelijkertijd kan er echter maar 1 seinarm open staan.

In het voorbeeld hiernaast beveiligt de kandelaar 3 sporen. De linkse seinarm beveiligt het linkse spoor, de middelste arm het middelste spoor en de rechtse arm het rechtse spoor.
Bij de kandelaars maken we ook een onderscheid tussen het hoofspoor en de zijsporen. Het hoofdspoor is de seinarm met de grootste lengte (de middelste), en op het hoofdspoor mag men op lijnsnelheid rijden. De zijsporen hebben een kortere arm (de linkse en de rechtse) en mogen maar bereden worden met een maximale snelheid van 40km/u.
De trein mag doorrijden op het hoofdspoor, maar het volgende sein legt een snelheidsbeperking op.
De trein mag in kleine beweging op het rechtse zijspoor rijden. De maximale snelheid is 40km/u en hij moet andere rangeerseinen respecteren tot het eerstvolgende grootsein.

Het is verboden afbeeldingen van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende