BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

De lichtseinen

Algemeen


Doorrijden toegestaan

Het volgend sein staat dicht, op 300 meter van het volgende sein moet de snelheid lager zijn dan 40km/u

Legt stilstand opHet volgend sein legt een snelheidsbeperking op

Het volgende sein is de inrit van een korte sectie die te kort is om te stoppen of af te remmen naar een lagere snelheid

Doorrijden toegestaan in Kleine Beweging, max snelheid 40km/u. Na de overschrijding van dit sein moet men alle seinen respecteren.Seinen met snelheidsbeperking


Het cijfer dat de snelheidsbeperking oplegt staat onder het sein. Om de werkelijke snelheid te weten moet het lichtcijfer vermenigvuldigd worden met 10.
De seinbeelden groen, dubbel geel, groen-geel horizontaal en groen-geel verticaal kunnen een snelheidsbeperking opleggen. In uitzonderlijke gevallen kan het seinbeeld rood-wit ook een snelheidsbeperking opleggen. Het cijfer dat dan brandt zal lager zijn dan 4.
Bij het seinbeeld groen-geel kan er bovenaan ook een lichtcijfer staan. Dit lichtcijfer vertelt aan de machinist welke snelheidsbeperking het volgend sein zal opleggen.


Doorrijden toegestaan indien de snelheid kleiner is dan 60km/u

Doorrijden toegestaan. Het volgend seinbeeld legt een snelheidsbeperking op van 120 km/u

Doorrijden toegestaan. Het volgend seinbeeld legt een snelheidsbeperking op van 40 km/u
Na het volgend sein zijn er meerdere reiswegen mogelijk; bijvoorbeeld aan 120km/u, 90km/u, 60km/u en 40 km/u.
Om te benadrukken dat de toegelaten snelheid lager is dan 30 km/u van de hoogst mogelijke snelheidsbeperking (120 km/u). Zal er een vierkant rond de desbetreffende lichtcijfers staan. (lichtcijfers 6 en 4, want 120 - 30 = 90 en 60 en 40 zijn lager dan 90 km/u)Seinen met regimeverandering


Seinen met een oplichtende keeper geven aan dat de trein van normaalspoorregime naar tegenspoorregime of vica-versa zal veranderen. Een verandering van regime betekent echter niet noodzakelijk een verandering van spoor.
De seinbeelden groen, dubbel geel, groen-geel horizontaal en groen-geel verticaal kunnen een regimeverandering opleggen.
De seinen kunnen ook voorzien zijn van een lichtcijfer.


De trein zal van normaalspoorregime naar tegenspoorregime veranderen. Het volgend sein staat dicht en de maximale snelheid is 40km/u.

De trein zal van normaalspoorregime naar tegenspoorregime veranderen en de maximale snelheid is 40km/u.Seinen die leiden naar het doodspoor


Seinen die leiden naar een doodspoor krijgen boven het seinbeeld een oplichtende U
Enkel het seinbeeld dubbel geel kan een oplichtende U hebben. Indien alle sporen van een installatie op dezelfde plaats eindigen, is men niet verplicht een U te ontvangen. Combinaties met lichtcijfers zijn mogelijk.


De trein rijdt naar een doodspoor.

De trein rijdt naar een doodspoor en de maximale snelheid is 40km/u.Stopseinen type I


Doorrijden toegestaan

Legt stilstand op

Doorrijden toegestaan in Kleine Beweging, max snelheid 40km/u. Na de overschrijding van dit sein moet men alle seinen respecteren.Rangeerseinen   Vereenvoudigde stopseinen


Doorrijden toegestaan

Legt stilstand op   Kleine stopseinen


Doorrijden toegestaan

Legt stilstand opDoorrijden toegestaan

Legt stilstand op

Het is verboden afbeeldingen van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende