BFOTO
BFOTO

Bouwjaar: 1907
Nummering: 16701 - 16708
Gekoppeld aan locomotieven: Type 76

Aantal assen ( 2 Bogies ): 4
Wieldiameter: 940 mm
Astap afmetingen
      Diameter: 133,35 mm
      Lengte: 228,6 mm
Waterinhoud: 16,584
Koleninhoud: 5,080 ton
Tendergewicht in ritorde
      As 1: 10,427 ton
      As 2: 10,427 ton
      As 3: 10,275 ton
      As 4: 10,275 ton
      Totaal: 41,404 ton
Gewicht lege tender: 19,440 ton

Het is verboden om deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende. Bepaalde info mag op fora worden gebruikt mits bronvermelding