BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche
Havinnes (Lijn 94)
12-09-2014 Klinkertrein Obourg - Grand-Couronne Rouen

Het is verboden om foto's van deze site te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende