BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Het tweestandenseinstelselStopseinen
Doorrijden toegestaanLegt stilstand opWaarschuwingsseinen


Het volgend stopsein laat de doorrit toe zonder verdere beperkingen

Het volgend stopsein staat toe
Het volgend sein legt een snelheidsbeperking op
Het volgende sein is de inrit van een korte sectie die te kort is om te stoppen of af te remmen naar een lagere snelheid
Rangeerseinen


Doorrijden toegestaan in Kleine Beweging, max snelheid 40km/u. Na de overschrijding van dit sein moet men alle rangeerseinen respecteren tot het eerstvolgende grootsein.

Legt stilstand op
Gecombineerde seinen


Doorrijden toegestaan

Legt dezelfde beperkingen op als een waarschuwingssein dat toe staat

Legt stilstand opKandelaars


Kandelaars staan voor een splitsing of voor de ingang van een station. Een kandelaar zorgt ervoor dat we met 1 groot sein verschillende sporen kunnen beveiligen.
Bij een kandelaar heeft elk spoor een eigen seinarm. Deze seinarm heeft dezelfde betekenis als de seinarmen hierboven. Tegelijkertijd kan er echter maar 1 seinarm open staan.

In het voorbeeld hiernaast beveiligt de kandelaar 3 sporen. De linkse seinarm beveiligt het linkse spoor, de middelste arm het middelste spoor en de rechtse arm het rechtse spoor.
Bij de kandelaars maken we ook een onderscheid tussen het hoofspoor en de zijsporen. Het hoofdspoor is de seinarm met de grootste lengte (de middelste), en op het hoofdspoor mag men op lijnsnelheid rijden. De zijsporen hebben een kortere arm (de linkse en de rechtse) en mogen maar bereden worden met een maximale snelheid van 40km/u.
De trein mag doorrijden op het hoofdspoor op lijnsnelheid
De trein mag in kleine beweging op het rechtse zijspoor rijden. De maximale snelheid is 40km/u en hij moet andere rangeerseinen respecteren tot het eerstvolgende grootsein.

Het is verboden afbeeldingen van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende