BFOTO
BFOTO


Moresnet - Chapelle (Lijn 24)
25-03-2008 Kaoline Antwerpen Rhodesië - Rotkreuz (CH)
49011: Antwerpen Rhodesië - Rotkreuz

Warsage (Lijn 24)
18-12-2008 Kaoline Antwerpen Rhodesië - Rotkreuz (CH)
49012: Rotkreuz - Antwerpen Rhodesie

Moresnet - Rue d'Aix (Lijn 24)
02-04-2009 Kaoline Antwerpen Rhodesië - Rotkreuz (CH)
49012: Rotkreuz - Antwerpen-Rhodesië

Schulen - Linkhout (Lijn 35)
27-10-2009 Kaoline Antwerpen Rhodesië - Rotkreuz (CH)
49011: Antwerpen Rodesië - Rotkreuz

Het is verboden om foto's van deze site te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende