BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Toen naast de hoofdlijnen ook verschillende nevenlijnen werden geëlectrificeerd in de jaren '60, werd een derde fase van grote bestellingen begonnen: In drie bouwseries , gemakkelijkheidshalve gecatalogeerd onder type 62, kwamen 120 vrijwel identieke stellen in gebruik met vrijwel gemaximaliseerde capaciteit en tal van verbeteringen afgeleid van de rijtuigen type M2, waaronder nieuwe ruiten. Verder waren de stellen langer dan de voorgaande series. De typen 62 (228.151-210), 63 (228.211-228.250) en 65 (228.251-228.270) waren slechts een deel van de grote aantallen klassieke motorstellen die in deze periode op de baan verschenen en snel de hoofdmoot van het lokale treinverkeer overnamen. Het type 65 (251-270) waren de eerste stellen die van meet af aan geleverd waren met dubbele frontseinen in plaats van enkele. In tegenstelling tot de later geleverde en aangepaste stellen hadden zij horizontaal in plaats van vertikaal geplaatste lampen. Bij de 261 is dit later aangepast, maar de rest is afwijkend op dat punt. Op 1 januari 1971 werden de stellen voorzien van de nieuwe NMBS-nummering, wat in praktijk niet meer inhield dat de eerste cijfergroep verviel (die in praktijk al niet eens meer opgeschilderd werd). De serie werd dus 151-270.

Op het moment dat type 62/63/65 in dienst kwam, waren er al zoveel lijnen geëlektrificeerd dat zij door het hele land verschenen. Opvallend lang is de serie compleet gebleven, op de 152 na. Dit stel botste op 27 februari 1975 te Lillois op tegenspoor op stel 656 en werd afgevoerd. In 1987 verdween nummer 151 uit het bestand, dit stel werd verbouwd tot proefstel draaistroomtractie voor nieuw stoptreinmaterieel en genummerd 050 (DERDE bezetting) aangezien het stel bij de verbouwing zijn lage instap verloren had. Hoewel het de bedoeling was het stel terug te verbouwen, heeft het jarenlang aan de kant gestaan en is het uiteindelijk gesloopt. Een officiële afvoerdatum is nooit opgegeven. Op 22 september 1993 brandde de 173 uit te Bellum en een jaar erna brandde ook de 199 uit. Beide stellen stel werden nog lang voor pluk gebruikt en uiteindelijk gesloopt. Op 11 augustus 1999 vond er een zware ontsporing plaats te Roeselare met vier stellen (!), waarna de 172 en 211 afgevoerd werden. Met de 211 verdween het eerste rode treinstel van de sporen. In navolging van de serienummers vanaf 601 werd ook deze serie vanaf begin jaren negentig bij revisie in de toen gebruikelijke bordeauxrode kleurstelling geschilderd. Op de afgevoerde 151, 152, 172, 173 en 199 na werden de stellen allemaal overgeschilderd, de 267 was in 1998 de laatste. Hoewel het nooit de bedoeling was om type 62 te moderniseren, werden de bakken van 199 toch gebruikt als proefkonijn voor de modernisatie van de jongere generatie klassiekjes.

Met de komst van type 08 werd type 62 overbodig. De massale buitendienststelling begon begin 2013 met zwaartepunt in september en oktober. Tijdens deze maanden werden per week soms tientalle stellen buiten dienst gesteld!
Op 8 november 2013 reed stel 204 voor de laatste keer uit, hierdoor verliet na 51 jaar zwoegen type 62 het spoortoneel.
Naar NMBS normen volgde de sloop ongemeen snel! Reeds een maand na buitendienststelling vielen verschillende exemplaren al te prooi aan de snijbrander.

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende