BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Foto
Inleiding

Toen in 1957 de hele verbinding Brussel-Antwerpen-Amsterdam elektrisch was, kon men volstaan met de twaalf speciaal gebouwde Beneluxtreinstellen NMBS 220.901-220.904 en NS 1201-1208. De verbinding was echter een dermate succes, dat het nodig werd meer en langere treinen in te zetten. Om niet de kosten (ook in tijd) van nieuw materieel te hoeven maken, maar toch het kopmaken in kopstation Antwerpen Centraal te vergemakkelijken, werd besloten tot een op dat moment voor het internationale treinverkeer redelijk revolutionaire oplossing: trekduwtreinen. De trekduwtrein werd samengesteld uit Nederlandse en Belgische rijtuigen (een van een cabine voorziene en tot stuurstand omgebouwde RD plan D en drie plan W rijtuigen tweede klasse van de NS en een A en AB type I4 van de NMBS). De NMBS leverde de locomotieven in de vorm van acht omgebouwde locomotieven reeks 25. Zij werden omgebouwd tot meerstroomlocomotieven (voor 1500 volt bij de NS) met een geheel nieuwe elektrische installatie, de beide schaarpanto's werden vervangen door één eenbeenpantograaf (om het voor NS begrippen erg hoge gewicht voor een vierassige loc te drukken). Ook werd bijvoorbeeld een derde frontsein geplaatst. De locs 2515-2522 verden verkozen en op volgorde verbouwd en vernummerd in 2551-2558. Dat er haast bij was blijkt wel, binnen enkele maanden (in 1974) werden alle locs afgeleverd. Ze kwamen in dienst in het donkerblauw, al snel afgemaakt door een brede, gele sierbies over de hele lengte - welke in de jaren tachtig onderbroken zou worden ter hoogte van de luchtroosters.
Er was altijd sprake van een tekort, zowel door defecten aan de rijtuigstam of aan de locs. Er waren te weinig stammen samengesteld (acht) voor de intensieve normale dienst. Toen op 26 maart 1979 de 2557 bij Kapellen op een vrachtauto botste en zeer ernstig beschadigd werd, werd besloten de op dat moment in revisie zijnde 2504 snel om te bouwen met behulp van de elektrische installatie uit de 2557. De eerste 2557 werd uiteindelijk hersteld en als "normale" 2504 (tweede bezetting) in dienst gesteld.

Technische aanpassingen

Alle locs reeks 25.5 zijn ooit voorzien van aanpassingen om automatische koppelingen te plaatsen, maar hiervan is het nooit gekomen. De 25.5 werd nooit voorzien van multiplekabels, wel (bij aflevering) van een lampenblok voor rijden in treinschakeling (zie reeks 23). In de jaren zeventig werden de enkele frontseinen vervangen door dubbele. In de tweede helft van de jaren zeventig werd bij elke loc reeks 25.5 een extra luchtrooster geplaatst aan één zijde.

Buitendienststelling

Nadat de laatste jaren in de Beneluxdienst vooral gekenmerkt werden door storingen aan de rijtuigstammen, waardoor vaak vervangend rijtuigmaterieel ingezet werd, kwamen in 1986 en 1987 nieuwe ICR-rijtuigen en locomotieven reeks 11.8 in de dienst en vervingen zij de oude treinen. Na een kort verblijf in de binnenlandse goederendienst namen de 25.5's op de eerste dag van 1988 de D-treinen uit Parijs vanaf Brussel naar Amsterdam over van reeks 15, welke vanwege het ontbreken van ATB niet meer in Nederland toegelaten was. In 1996 was dit weer over toen al deze treinen vervangen werden door de Thalys, maar opnieuw was er een come-back. Vanaf 1997 rijden de 25.5's goederentreinen vanaf Kijfhoek en Sittard/Maastricht naar België. Een jaar later werden vier locs voor twee seizoenen tevens verhuurd aan de inmiddels ter ziele zijnde spoorwegonderneming Lovers Rail, welke ermee treinen reed tussen Amsterdam en de Keukenhof te Lisse.

In 1993 werden de locs reeks 25.5 overgeplaatst naar Antwerpen Dam (nu Antwerpen Noord). Vanuit hieruit bleven ze actief in de goederendienst. Af en toe mocht reeks 25.5 echter terug een extra internationale reizigerstrein slepen, zoals de bergland-express. Door de economische crisis in 2009 en de bijhorende instorting van het goederenvervoer werd de NMBS geconfronteerd met een locoverschot. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om reeks 25.5 buiten dienst te stellen ten voordele van de ATB 77'ers en reeks 28 (II).

Bewaarde exemplaren

 
Nr Eigenaar Standplaats Opmerkingen
 
2551 TSP Schaarbeek


Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende