BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 08-12-2008

De werken voor de nieuwe Liefkenshoekspoorverbinding startten officieel op 12 november 2008.
Begin december startten de eerste grondverzetwerken op delen 2 & 3. Naar schatting wordt er tijdens dit project zo'n 3 miljoen m³ grond verplaatst.

1

Dit is het begin van de Liefkenshoekspoorverbinding, het tracé van lijn 10 zal hier rechts een bocht van 180° maken.
Het palenbos op de achtergrond is het uiteinde van bundel Zuid.

2

In de verte ziet u de verkeerswisselaar Expressweg-R2, de spoorlijn zal op deze plaats een bocht naar rechts maken. Ze zal ook al dalen om binnen enkele honderden meter onder de bestaande lijn 10 en de steenlandstraat te duiken.

Zoals u kon zien op het plan, bevinden we ons in het natuurgebied "Zuidelijke Groenzone-Haasop". Tijdens een kleine wandeling in dit opvallend rustig gebied kwamen we plots deze paarden tegen.

3

In de verte zien we het op- en afrittencomplex "Waaslandhaven-Zuid".
Rechts zien al de eerste hoopjes grond die ooit een geluidsbuffer gaan vormen.
Voor ons ligt het tracé van de nieuw aan te leggen spoorlijn. Op deze plaats zal het spoor in een open sleuf liggen

Zelfde punt, maar nu langs de andere kant.
Je zou het niet zeggen maar we staan hier aan de inrit van de Beverentunnel. Er zal nog veel grond mogen worden afgevoerd vooraleer de inrit terug aan de oppervlakte gaat komen.

Enkele zwanen genieten in de Steenpolder van de zondagse rust. Wie goed kijkt ziet achter de bomen de eerste tekenen van een geluidsbuffer

4

Het grote gebouw op de linkerkant staat boven de noordelijke inrit van de Beverentunnel voor het wegvervoer.
Voor ons de voorbereidende werken om de uitrit van de Beverentunnel vrij te maken. Op deze plaats zal het tracé in een diepe open sleuf liggen.
Rechts van ons tenslotte ligt de inrit van nieuw aangelegde Liefkenshoekbundel. Hoewel de naam het tegenovergestelde doet vermoeden, heeft deze bundel echter niets te maken met de Liefkenshoekspoorverbinding.

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende