BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 11-01-2009

Het is al meer dan een maand geleden dat we nog langs de liefkenshoekspoorverbinding reden. Veel was er echter nog niet veranderd omdat men pas na de kerstvakantie goed begon door te werken. Een kleine 20 vrachtwagens staat in om grond aan en af te voeren. Omdat er zo'n grote hoeveelheden grond moeten worden verzet, duurt het enkele dagen voor je echt veranderingen kan zien op het traject.

1

Enkele tientalle meter van de 180° bocht op het Liefkenshoektracé is deze foto genomen. Bijna alle grond die afgegraven wordt bij de werven wordt hierheen getransporteerd. Vermoedelijk maakt men op deze plek de geluidsbuffer die Verrebroek moet beschermen tegen ongewenste havengeluiden.

2

Juist naast de Zuidelijke Groenzone-Haasop is men bezig met het rooien van bomen. Op de plaats waar we staan komt de spoorlijn ongeveer te liggen. Rechts, tussen de 2 bomenrijen, bevindt zich een waterloop waarover men een brug gaat bouwen.

3

De grootste verandering deze week is het gebied naast de Steenlandpolder. Een hoop bomen en struikgewas dat in de weg stond, werd vakkundig verwijderd. In de plaats hiervan krijgen we een grote open vlakte. Met rechts de steeds groter wordende geluidsbuffer, en links het begin van een autowegberm. Vergeet niet dat de spoorlijn hier half ingegraven zal liggen.

4

De afgelopen weken werden hier al tonnen grond verzet. Stilletjesaan wordt dit kunstmatig verhoogd gebied één grote vlakte. Onder ons bevind zich de toekomstige uitgang van de Beverentunnel voor spoorvervoer.

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende