BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 08-03-2009

Een heel kort bouwverslag deze keer. Sinds kort is men bezig met de voorbereidende werkzaamheden om het nieuw aan te leggen tracé onder lijn 10 en de Steenlandlaan te laten lopen. Omdat men nog geen grote veranderingswerkzaamheden in het landschap uitvoerde hebben we momenteel nog een goed beeld van hoe alles er vroeger uitzag.
Op de 2 andere werven legt men nog steeds de betoniet-cementiet wanden aan. Omdat men de wanden graaft en giet is het op foto amper mogelijk om veranderingen waar te nemen. Om deze reden zijn er geen foto's van deze werven in het verslag opgenomen

 

1

Het landschap voor lijn 10 en de Steenlandlaan. Rechts bemerk je op de berm van de R2 enkele oranje paaltjes die het tracé van de nieuw aan te leggen spoorlijn aanduiden.
Op deze plaats zal de lijn onder lijn 10 en de Steenlandstraat gaan. De onderdoorgang moet men aanleggen terwijl er nog steeds spoor- en wegverkeer is.
Bemerk trouwens dat lijn 10 zichzelf hier in de toekomst (ondergronds) gaat kruisen. Als we ons niet vergissen is dit een unieke situatie in België
 

2

Zicht op de toekomstige liefkenshoekspoorverbinding achter lijn 10. Momenteel probeert men dit moerassig landschap een beetje droog te trekken om de werken te vergemakkelijken. Om vrachtwagens en mensen niet te laten wegzakken komen ook hier enkele werfbanen van zand te liggen.

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende