BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 03-05-2009

Het is alweer 2 maand geleden dat we nog eens een kijkje namen op de liefkenshoekwerf. In deze 2 maand heeft men vooral verder gewerkt aan de cementiet-betoniet wanden. Gaande van de voorbereidende werken tot het gieten ervan. De waterloop aan de Zuidelijke Groenzone-Haasop is men intussen ook beginnen verplaatsen richting expressweg.
In dit verslag lichtten we ook kort de cut & cover methode toe

Hierboven vind u een schematisch overzicht van de stappen van de cut en cover-methode.

Eerst en vooral graaft en stort men de betoniet-cementiet wanden aan beide kanten van het tracé, de manier waarop dit juist gebeurd kunt u nalezen in het verslag van 22-02-2009.

Wanneer beide wanden klaar zijn, graaft men aan de zijkant en tussen de wanden een deel van de grond af. Hier plaatst men enkele platen waar men beton op kan gieten.

Als het beton voldoende is uitgehard kan men de platen eraf halen, en onder de dakplaat de grond verder weggraven. Tijdens deze werken kan men op de dakplaat terug grond storten, wegen hierboven heraanleggen,... .

Dankzij deze methode kan men op een vrij snelle manier een tunnel creeëren voor het spoorverkeer. Terwijl men bezig is met het uitgraven en inrichten van de tunnel stoort men bovengrondse activiteiten niet.

1

Een deel van de waterloop tussen de Zuidelijke Groenzone-Haasop en de expressweg werd enkele meters richting expressweg verlegd. Op de plaats waar de waterloop lag zal men de komende maanden een brug bouwen. Hierdoor kan de spoorlijn parallell aan de expressweg komen te liggen.  

2

Voorbereidende werkzaamheden aan de andere zijde van het natuurdomein. De geleiders om de cementiet-betoniet wanden te plaatsen, zijn al grotendeels gegoten. Wanneer er op andere werven materieel vrijkomt kan men ook hier beginnen met het graven van deze wanden.
Links zie je de geluidsbuffer in opbouw.

3

angs de Steenlandpolder is men in sneltempo de wanden aan het uitgraven. Verder wordt de verborgen ingang van de (spoor) Beverentunnel vrijgemaakt. De aarde berm stopte enkele maanden geleden nog 2 meter voor de R2, dit betekend dus dat er al enkele 100'en m³ aarde een nieuwe plaats kregen.

4

Rechts op de foto kan je duidelijk zien dat er al een deel van de cementiet-betoniet wanden werden gegoten. Momenteel is men bezig met met het leggen van betonijzer en platen om de dakplaat te kunnen maken. Vooraleer men het dak kon leggen, moest men er eerst voor zorgen dat de betonnen wanden aan beide kanten even hoog zijn. Dit deed men door de overtollige beton weg te kappen met een hydraulische hamer.

Op 17 maart was men nog druk bezig met de wanden uit te graven, het bruine aan de kraanbek is de slurry.
 

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende