BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 18-10-2009

Zowel aan de Steenlandpolder als aan de uitgang van de Beverentunnel zijn de graafwerken voor de cementiet-betoniet wanden al een tijdje voorbij. Men is er druk bezig met deze wanden af te werken en de overtollige grond weg te graven. De graafwerken aan het verkeerscomplex Expressweg-R2 zijn ondertussen ook al bijna ten einde, aan de Zuidelijke-groenzone Haasop is men nog maar pas begonnen. In dit gebied is echter een van de 2 bruggen over de waterloop bijna klaar.

1

Bijna heel de bocht is al voorzien van drainagekanelen. Regen- en grondwater verzamelt zich in deze kanalen en kan via rioleringen worden weggevoerd.

Als we ons 180° draaien zien we een grondlaag liggen voor de tweede brug over de waterloop (die zich tussen de 2 bomenrijen bevindt). Een deel van deze waterloop is momenteel omgeleid zodat men zonder problemen de brug kan bouwen.

2

De eerste brug over de waterloop is bijna klaar. Via deze, en bovenstaande, brug kan lijn 10 parallell langs de expressweg lopen


3

Er wordt al enkele weken grond afgevoerd om de ingang van de (spoor)beverentunnel bloot te leggen.
Ondertussen heeft men ook hier de cementiet-betoniet wanden afgewerkt. Omdat de bovenkant van deze wanden allesbehalve recht is, werd ongeveer 30 cm beton afgekapt zodat er een nieuwe betonnen wand op kon worden gegoten die overal recht is. Links van de mobiele kraan kan je de bekisting zien die gebruikt werd om deze wanden te gieten.

4

Aan de uitgang van de Beverentunnel blijft men over de 2 cementiet-betoniet wanden in sneltempo overkappingen plaatsen. Volgende maand (november) komen normaal gezien de eerste onderdelen aan van de tunnelboormachine.

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende