BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 11-04-2010

Ondertussen is de tweede tunnelboormachine gestart met graven.
Op de rest van het tracé blijft men doorgaan met het verwijderen van grond en het bouwrijp maken van het terrein.

1

De laatste weken is men terug begonnen met grondwerken ten oosten van de zuidelijke-groenzone Haasop.
Het terrein wordt stilletjesaan overal op de juiste hoogte gelegd, zodat er binnenkort kan begonnen worden met het leggen van de funderingslagen voor het spoor.
Het beton dat je links bemerkt is de brug over het afwateringskanaal, deze is begin maart in dienst genomen.


2

De brug die de waaslandhaven aansluit op de R2 (expressweg - Liefkenshoektunnel) is tijdelijk uit dienst genomen voor het gieten van enkele cementiet-betoniet wanden.
Het bovenste gedeelte van het beton werd afgekapt zodat men de wanden kan voorzien van een dakplaat (cut & cover-methode).
De andere helft van de verkeerswisselaar (rijrichting Liefkenshoektunnel - expressweg) wordt binnenkort tijdelijk omgelegd zodat ook dit gedeelte van de verkeerswisselaar ondertunneld kan worden.


3

Zicht op de open sleuf tussen de Beverentunnel en de Liefkenshoekspoortunnel.
Momenteel worden de cementiet-betoniet wanden afgewerkt door er een mooi betonnen muurtje op te zetten. Wanneer de muur er staat kan men ook hier grond beginnen afgraven en op deze manier de uitgang van de Beverentunnel vrijleggen.
Bemerk links trouwens het bovenste gedeelte van de HLR8235, deze locomotief gaat binnenkort helpen bij het lossen van de tunnelelementen op de nieuwe spooraansluiting.

Inhijsen van 2 betonnen tunnelelementen.
Voor de portaalkraan ziet u de nieuwe spooraansluiting, deze zorgt ervoor dat men wagons met spoorelementen onmiddellijk onder de portaalkranen kan plaatsen. Vanwege het ontbreken van een spooraansluiting moesten de tunnelelementen vroeger hun laatste kilometers per vrachtwagen afleggen.

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende