BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 02-06-2013

Het Liefkenshoektracé tussen bundel Zuid en de Beverentunnel is (de bovenleiding niet meegerekend) op enkele details na quasi klaar. Dankzij het spoorleggen, ballastage en de installatie van allerhande randobjecten zoals hectometerpalen is het traject onmiskenbaar een echte spoorlijn geworden.
In de tunnel zelf is men momenteel bezig met het leggen van spoor 2, terwijl op spoor 1 de bovenleidingshouders worden gemonteerd.

1

In tegenstelling tot de rest van de spoorlijn werd de bypass over bundel Zuid niet voorzien van bovenleidingspalen vooraleer men de sporen begon aan te leggen. Begin mei kwam de betonneringstrein over om de bovenleidingspalen in de grond te verankeren.
 

Nadat het gat gegraven is vult men het onderste gedeelte eerst met beton. Nadien komen de wapening en bovenleidingspaal bovenop het gegoten stuk en wordt het resterende gat verder gevuld met beton zodat de bovenleidingspaal goed vast blijft zitten.
De wagen links bevat het zand, de trommel in het midden is de eigenlijke mixer, de 2 bollen bevatten de cement en de container tenslotte het water.

Installatie van de houder die de bovenleidingspaal tijdens het betonneren recht moet houden.

Enkele weken later is de bovenleidingsploeg langsgekomen en werden de dwarsbalken reeds geïnstalleerd. Als je goed kijkt zie je dat de bovenleiding halverwege de bypass stopt, dit komt omdat vanaf hier een andere firma verantwoordelijk is voor de bovenleidingsbouw!
De seinen achteraan zijn sinds enkele weken aangesloten en vertonen sindsdien het seinbeeld dubbel geel.


2

In de eerste maanden van 2013 plaatste men langs de epressweg enkele wissels tussen de sporen. Om de wissels goed in te rijden kwamen eind april enkele 55'ers met een ballasttrein van 1000 ton een driehonderdtal keer langsrijden.

Tijdens de laatste week van mei begon de bovenleidingsploeg met de montage van de dwarsbalken. Op de plaats waar we staan komt in de verre toekomst mogelijk lijn 77 te liggen. Deze zou volgens de huidige planning naast de expressweg lopen en verbindt hierbij Antwerpen, Gent en Zeebrugge.
Als je goed kijkt zie je links van het spoor een hokje staan. Dit hokje dient voor de aansturingen van de seinen,... en werd begin mei geplaatst door middel van 2 kleine gottwald spoorkranen.


3

Overzicht van de spoorlijn ter hoogte van de plaats waar lijn 10 zichzelf kruist. Op deze foto zijn de hectometerpalen duidelijk zichtbaar.

Zicht op de inrit van de Beverentunnel. Eens de bovenleidingsploeg is langsgeweest zal het uitzicht weer volledig veranderen.


4

Na 4.5 jaar hard labeur is de werfbasis rond de boortunnel bijna volledig verdwenen. Momenteel ruimte men de laatste restanten van deze basis op en wordt de autoweg die sinds 2008 gesloten is terug opgebouwd.

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende