BFOTO
BFOTO

De Liefkenshoekspoorverbinding: bouwverslag van 20-04-2014

Op enkele details na zijn de werken afgelopen. Infrabel is druk bezig met het aftesten van alle systemen zodat men in mei spanning op de bovenleiding kan plaatsen. Hierna kunnen de testen met elektrische tractie stilletjesaan beginnen tot men het volledige traject veilig kan afleggen met een maximale snelheid van 90km/u.
In de loop van december wordt de tunnel opengesteld voor de spooroperatoren. Enkel locomotieven uitgerust met TBL1+ of ETCS mogen de tunnel betreden. Op termijn moeten alle goederentreinen tussen linker en rechteroever van deze verbinding gebruik maken.
Om bij incidenten naar de juiste Beveren of Liefkenshoektunnel uit te rukken werd het ondertunneld deel van de Liefkenshoekspoorverbinding recent omgedoopt tot Antigoontunnel.
Ook de werken aan lijn 211/1 gaan door, momenteel werkt men aan de bedding.

1

In januari werd het tweede gedeelte van de spoorbypass over bundel Zuid voorzien van bovenleiding

Begin maart werd deze bypass in dienst gesteld voor het spoorverkeer. Omdat er op de Liefkenshoekspoorverbinding nog geen spanning staat kunnen deze sporen momenteel enkel gebruikt worden door diesellocomotieven


2

11 januari 2014. De bekisting voor de betonnen overweg wordt geconstrueerd.
Op de achtergrond is er een glimp op te vangen van 6315, deze locomotief bracht de wissels om lijn 211/1 met lijn 211 te verbinden.

1 februari 2014. De betonnen overwegbakken zijn klaar, in de achtergrond is het tracé te zien tot lijn 10

23 maart 2014. Op de achtergrond zie je 2 overwegbakken compleet met alle attributen. Op de voorgrond is het drassig moeraslandschap vervangen door een beter werkplatform van zand.

13 april 2014. Zicht vanop de overweg richting lijn 211. De bedding is volledig klaar en de wissels om lijn 211 met lijn 211/1 te verbinden zijn ondertussen gemonteerd.

20 april 2014. Ietsje trager gaat het aan de andere kant van de overweg, hier is men nog bezig met het plaatsen van de meer dan noodzakelijke afwateringskanalen

Het is verboden om de foto's van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende