BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Geschiedenis
Bocht van Ekeren (Lijn 27A)
02-09-2013 Slooptransporten
Slooptransport Antwerpen-Noord - Gent-Zeehaven
2355, 2340, 2363, 2362, 2316, 2303 en 2325Gemaalweg (Lijn 10)
23-03-2016 Intervorming Antwerpen-Noord <-> Antwerpen-W.H.-Zuid

Het is verboden om foto's van deze site te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende