BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Geschiedenis
Rebaix (Lijn 90)
30-09-2015 Fiat Ghislenghien - Fossacesia (I)

Het is verboden om foto's van deze site te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende