BFOTO
BFOTO
Index Tractiematerieel Leasinglocs Trafiek Lijnen Documenten Bfoto Links
Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Technische fiche  Bekijk de Geschiedenis
Châtelet-formation (Lijn 130)
12-12-2008Kortrijk Vorming (Lijn 75)
20-03-2013Familleureux (Lijn 117)
04-06-2015 Intervorming Antwerpen Noord - Monceau / Châtelet
57200 Châtelet - Antwerpen-NoordTernat (Lijn 50)
21-03-2022 8075: Brussel Zuid - Aalst

Het is verboden om foto's van deze site te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.