BFOTO
BFOTO

Bekijk de Lokfiche  Bekijk de Foto

Inleiding

Voor de dienst op de net geëlektrificeerde lijn naar Luxemburg werden 22 stellen besteld op basis van type 54 en 55. Er werd hier gebruik gemaakt van het toen razend populaire roestvrij staal, waardoor de stellen eens niet in het monotone groen in dienst kwamen, maar in het mogelijk nog monotonere, kleurloze grijs met de bekende geribbelde zijwanden. De 'Budd' of 'INOX'-stellen type 56 kregen de nummers 228.129-228.150. Op 1 januari 1971 werden de stellen voorzien van de nieuwe NMBS-nummering, wat in praktijk niet meer inhield dat de eerste cijfergroep verviel ( die in praktijk al niet eens meer opgeschilderd werd). De serie werd dus 129-150.

De Budd-stellen van het type 56 zwierven na de elektrificaties van meer lijnen al snel over heel België uit. De laatste inzetplaats was Kinkempois (Luik). Slechts één stel werd echt voortijdig afgevoerd: na een aanrijding werd de 131 geslachtofferd op 1 januari 1990. Wel raakte de 138 op 12 januari 1998 door brand flink beschadigd en werd deze afgevoerd, maar dit was reeds een voorbode voor wat komen zou gaan. Hoewel even eerder was begonnen met een (met name interne) modernisering van de stellen, werd in die periode toch besloten de stellen af te voeren. Op zes (plus de 131) stellen na waren ze toen allemaal gemoderniseerd, hetgeen een behoorlijke kapitaalvernietiging geweest is. In enkele groepen gingen de Budd's buiten dienst tussen eind 1998 en begin 2000. ALLE stellen, behalve de gesloopte 131 en uigebrandde 138, werden verkocht aan Italiaanse privé firma's.

ADTranz in 2000: 134, 135, 137, 143
FAA in 1999: 129, 130, 132, 136, 139-141, 146, 147 en 150
LFI in 1998: 142, 144, 149
SATTI in 1998: 133, 145, 148

Het is verboden om de volledige tekst van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende