BFOTO
BFOTO

Nijverheidsspoor Merksem: aansluitingen groot dok oost


   KP 0

Aansluiting hoofdspoor
Bekijk aansluitingen


   KP 0.15

Griffin
bekijk kaart

Spooraansluiting geopend in 1919. Op het terrein lag een draaischijf zodat men op 3 locaties wagons kon laden/lossen. In 1992 is de aansluitwissel naar het bedrijf opgebroken.


   KP 0.18

Pelgrims en Bombeeck
bekijk kaart

Metaalhandelaren die actief waren voor WOI. Een wissel op het hoofdspoor leid naar een draaischijf die toegang geeft tot de bedrijfssporen. In 1929 werden de terreinen na een fusie overgenomen door Metaalfabrieken van Overpelt Lommel. Begin jaren '70 is de aansluiting opgeheven.


   KP 0.25

Algemene losplaats NMVB dokken
bekijk kaart

Op de algemene losplaats NMVB dokken konden bedrijven zonder een eigen aansluiting wagons laden en lossen. De losplaats kan je dus het best vergelijken met goederenkoeren die je her en der op het belgische spoorwegnet vond. De losplaats is gebouwd rond de jaren '30. In de jaren '60 raakte ze in onbruik wegens geen interesse meer.

Volgende bedrijven maakten gebruik van de losplaats:

* Forestoises: maalderij
* Vermiculite: vanaf 1956
* Ecothermic
* Dierckxens
* Gemeente Merksem
* Ophoff: kolenhandel vanaf 1946
* Roosens: Granen
* Sagemaco
* Van den Buclk: bouwmaterialen vanaf 1941
* Verstraten: kolen en hout handel vanaf 1954


   KP 0.4

Verreries des Hamendes
bekijk kaart

Glaswerkbedrijf dat al voor WOI actief was onder de naam Verreries Anversoises. In 1925 werd het bedrijf overgenomen en omgedoopt tot Verreries des Hamendes. In de loop der jaren is het sporenverloop in de fabriek verscheidene keren aangepast. Begin jaren '70 is de aansluiting opgeheven.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij Verreries des Hamendes:

* Produits chimiques: vanaf 1956


   KP 0.5

Fabrique nationale de tubes sans soudures
bekijk kaart

Dit bedrijf dat naadloze buizen maakte was al actief van voor WOI. Het bedrijfsspoor kon via een draaischijf gebruikt worden. De aansluiting verdween eind jaren '30.


Piedboeuf
bekijk kaart

Deze brouwerij nam de terreinen van Fabrique nationale de tubes sans soudures over. Hoewel er op het terrein nog een spoor lag werden de straatsporen voor de brouwerij vanaf 1947 gebruikt voor het laden/lossen van goederen. In de loop van de jaren '50 stopte men met het gebruik van het nijverheidsspoor.


   KP 0.65

Tramways Anversois
bekijk kaart

De Antwerpse Tramwegen hadden waarschijnlijk al voor WOI een aansluiting met het nijverheidsspoor. Rond de jaren '30 is de vesting verhuisd naar een andere locatie.


Boost
bekijk kaart

Rijstverdeler Boost gebruikt sinds de jaren '40 het einde van het straatspoor om goederen te laden en te lossen. De aansluitwissel naar dit bedrijf is in 1992 verdwenen.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij Boost:

* De Paire: vanaf 1949
* Flux: havermout en meelfabrieken, vanaf 1944
* Welvaart


Het is verboden informatie van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende. Bepaalde info mag op fora worden gebruikt mits brondvermelding.