BFOTO
BFOTO

Nijverheidsspoor Merksem: aansluitingen hoofdspoor


   KP 2.3

Algemene losplaats NMVB
bekijk kaart

Op de algemene losplaats van de NMVB konden bedrijven die niet beschikten over een eigen aansluiting goederen laden of lossen in wagons. De algemene losplaats kan je dus het best vergelijken met goederenkoeren die je vroeger overal op het Belgische spoorwegnet tegenkwam. In zijn beginjaren was de losplaats uitermate populair bij kleine bedrijven in het Merksemse, maar vanwege het opkomende wegvervoer daalde het belang jaar na jaar. De losplaats werd uiteindelijk gesloten in 1967 naar aanleiding van de afbraak van het overladingsstation Merksem-Ijskelder.

Enkele bedrijven die gebruik maakten van deze losplaats waren:

* OISA: pompen en machines vanaf 1947
* Verkaeren: houthandel vanaf 1919
* Verbaenen: houtzagerij vanaf 1943
* Stockmans: houtzagerij vanaf 1943
* Van ham Van Dyck: houthandel en zagerij vanaf 1941
* Dekkers: houthandel
* J & A Smout: vanaf 1946


NV Hartog de Vocht
bekijk kaart

NV Hartog de Vocht was een metaalverwerkend bedrijf dat rond de jaren '40 aan spooraansluiting kreeg. Begin jaren '60 stopte het spoorvervoer voor dit bedrijfje. De aansluiting werd in 1967 verwijderd tesamen met de opbraak van de algemene losplaats.


   KP 2.6

Rigaux
bekijk kaart

Deze aansluiting is vermoedelijk geopend in de beginjaren van de nijverheidslijn. Rond 1910 moet zowel de aansluiting als het bedrijf verdwenen zijn.


Société Anversoise des metaux
bekijk kaart

Bedrijf was al actief voor WOI. In de jaren '60 is de aansluiting verdwenen.


Blanchisserie "Mon Plaisir"
bekijk kaart

De spooraansluiting is geopend rond 1919. Eind jaren '40 begin jaren '50 werd ze opgeheven. Vermoedelijk bestond de spooraansluiting uit een draaischijf die toegang gaf tot het bedrijfsspoor


Britisch American Tobacco
bekijk kaart

Tabaksverwerkend bedrijf dat vermoedelijk al voor WOI actief was op het nijverheidsspoor. In 1948 ging deze firma over in Van der Elst.


Grandes Imprimeries Belges
bekijk kaart

De firma deelde een aansluiting met de Britisch American Tobacco Company. Grandes Imprimeries Belges was waarschijnlijk al actief op het nijverheidsspoor voor WOI. In 1948 werden de terreinen overgenomen door Van der Elst


Van der Elst
bekijk kaart

Van der Elst was een tabaksverwerkend bedrijf. In 1948 heeft deze Britisch American Tobacco en Grandes Imprimeries Belges overgenomen. Beide bedrijven werden samengevoegd en Van der Elst bleef de spooraansluiting gebruiken. Midden jaren '80 is de aansluiting opgeheven.


   KP 2.9

J Persenaire
bekijk kaart

J Persenaire was een zagerij. De spooraansluiting is rond 1919 geopend. Rond 1954 is de zagerij failliet verklaard en werden de terreinen verkocht aan Van de Moortele


Van de Moortele
bekijk kaart

Na het faillissement van J Persenaire kocht de oliefabrieken Van de Moortele de terreinen over. Het bijzondere was dat deze spooraansluiting 2 wisselverbindingen had met de nijverheidslijn. In 1979 werd de tweede wissel zijde Merksem opgebroken om plaats te maken voor een overweg. Rond 1990 is de aansluiting verdwenen. De firma stond ook bekend onder de naam Vamo Mills.


   KP 3.2

Kanderij Ghijs en de Ridder
bekijk kaart

Deze suikerrafindarij kreeg een aansluiting in 1919. Eind jaren '50 verdween het spoorvervoer én de aansluiting.


   KP 3.45

Bloemmolens Flandria
bekijk kaart

Flandria verkreeg haar spooraansluiting in 1942. In de jaren '50 verdween deze. De spooraansluiting bestond vermoedelijk uit een stuk spoor dat voor het bedrijventerrein lag.


ERICA
bekijk kaart

Erica was een verdeler van bleekwater en automatische verpakinrichtingen. Vanaf 1943 was erica actief op het nijverheidsspoor. De goederenwagons werden afgeleverd op een stuk spoor dat voor het bedrijf lag.


   KP 3.5

Molens D. van Doren
bekijk kaart

Van Doren was actief van 1929 op het nijverheidsspoor. In de jaren '60 werd de aansluiting gesloten.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij van Doren:

* Louis van Weert: Verkoop van moto's en antractie, vanaf 1945
* Tijtgat en Lobelie: vanaf 1943
* Chambre syndicale Anversoise de commerce


   KP 3.6

Boerenbond
bekijk kaart

Zie KP 3.8


Societe Anonyme Union
bekijk kaart

Straatspoor dat voor WOI in gebruik werd genomen. Is in de jaren '40 opgebroken ten voordele van de spooraansluiting van NV Union Margariniere Belge. Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier om hetzelfde bedrijf.


   KP 3.7

NV Union Margariniere Belge
bekijk kaart

De spooraansluiting is geopend in 1930. Het bijzondere is dat de spooraansluiting zowel aan het Albertkanaal als aan het Klein Dok aansluit op de nijverheidslijn. Eind jaren '70 is de aansluiting opgeheven.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij NV Union Margariniere Belge

* ETNA: vanaf 1942


   KP 3.8

Boerenbond
bekijk kaart

De Boerenbond heeft activiteiten op verschillende locaties op het nijverheidsspoor. Vanaf 1922 begonnen de spooractiviteiten in Merksem. De Boerenbond vervoerde vooral veevoeder en landbouwproducten. In de jaren '70 werd er een losput gebouwd in het hoofdspoor en werden de sporen in de magazijnen opgebroken. In 1996 kwam er een einde aan het spoorvervoer bij de boerenbond ten voordele van de binnenvaart.


   KP 3.9

Aansluiting groot dok west
Bekijk aansluitingen


   KP 4.1

Aansluiting groot dok oost
Bekijk aansluitingen


   KP 4.35

Elektriciteitsmaarschappij der Schelde
bekijk kaart

Deze stroomproducent is al actief in Merksem vanaf 1908. In 1919 werd de aanvraag voor een spooraansluiting goedgekeurd. In het begin was de aanluiting te bereiken per draaischijf. Begin jaren '50 is de draaischijf vervangen door een wisselverbinding met het nijverheidsspoor. In 1968 is de aansluiting opgeheven.


   KP 4.55

NV Merksem Deuzeld
bekijk kaart

Heeft sinds 1946 een aansluiting op het nijverheidsspoor. Begin jaren '60 werd de aansluiting verlaten.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij NV Merksem Deuzeld:

* Compagnie Belge de la Construction (JO-JO): vanaf 1952
* Huiles Renault


Stokerij Schoten
bekijk kaart

De stokerij van schoten verkreeg een spoor aansluiting in 1929. Rond 1956 verliet Stokerij Schoten de terreinen

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij Stokerij Schoten:

* NV Meers: vanaf 1943


B.O.M.
bekijk kaart

In 1956 werden de terreinen van Stokerij Schoten overgenomen door B.O.M., de bestaande spooraansluiting bleef behouden. Het bedrijf is naderhand hernoemd naar BMT en naar Antwerpse Verzinkerij. Na het faillisement van deze laatste in 1996 verdween de aansluiting naar dit bedrijf.


De Coninck en zoon
bekijk kaart

Verffabriek. Meer info ontbreekt


   KP 4.65

Laminoirs d'Anvers
bekijk kaart

De sterkhouder van het nijverheidsspoor! Sinds 1923 beschikt dit bedrijf over een spooraansluiting. In 2014 werd de spooraansluiting noodgedwongen opgeheven. Het bedrijventerrein beschikt over verschillende sporen. De naam van het bedrijf werd naar het einde van de 20ste eeuw veranderd in Antwerpse Metalen.


Truck en Tractor
bekijk kaart

Gebruikt sinds 1928 een deel van de spooraansluiting van Laminoirs d'Anvers. Vermoedelijk heeft Truck en Tractor de gronden eind 20ste eeuw verlaten en verkocht aan Antwerpse Metalen.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij Truck en Tractor:

* Jennes: houthandel


   KP 4.8

Moulins Metropole
bekijk kaart

Deze maalderij was actief op het spoor sinds 1919. Begin jaren '50 werden de terreinen verlaten


De Boer
bekijk kaart

Asfaltfabrieken De Boer had sinds 1926 via de spooraansluiting van Moulins Metropole toegang tot het nijverheidsspoor. De fabriek zelf lag net naast de spooraansluiting van Laminoirs d'Anvers. Begin jaren '50 nam asfaltfabrieken de Boer de terreinen over van Moulins Metropole, en beschikte zodoende van een eigen spooraansluiting. In 1984 stopte het spoorvervoer hier.


   KP 4.95 en KP 5.01

Compagnie Belge de fers et de metaux
bekijk kaart

Bedrijf was vermoedelijk al actief voor WOI. Het bedrijf bezat 2 wissels die toegang gaven tot het nijverheidsspoor. Op het bedrijventerrein zelf waren er 3 draaischijven die goederenwagons naar 3 verschillende opstelsporen konden leiden.


Zeelandia
bekijk kaart

Mocht sinds 1929 laden en lossen op het nijverheidsspoor. Heeft ergens eind jaren '30 de terreinen overgenomen van Compagnie Belge de fers et de metaux. Zeelandia was actief in de zadenhandel.


Mertens - Hofkens
bekijk kaart

Houtinvoer. Heeft de terreinen en aansluiting van Zeelandia overgenomen in 1954. In 1984 stopte het spoorvervoer hier.


   KP 5

Van Gestel
bekijk kaart

Op deze plaats is rond 1958 een wissel gestoken om het magazijn te bereiken. In 1984 stopte het spoorvervoer hier.


   KP 5.05

Petroleum products refining
bekijk kaart

De spooraansluiting is vermoedelijk actief geworden in de jaren '20. Het terrein is midden jaren '30 overgekocht door Agricole Citex


Agricole citex
bekijk kaart

Dit bedrijf was vanaf midden jaren '30 actief op het nijverheidsspoor. Het terrein is begin jaren '50 overgekocht door Van Gestel


Van Gestel
bekijk kaart

Op dit terrein staan magazijnen voor de boerenbond onder de naam Van Gestel. Bij overname bleef de spooraansluiting bestaande uit een wissel en een draaischijf een tijdlang behouden. In 1958 werd er een nieuwe wissel gestoken thv KP5 om de draaischijf te kunnen elimineren


   KP 5.1

Compagnie Industrielle d'Ans
bekijk kaart

In 1922 is deze spooraansluiting actief geworden. Via een wissel en een draaischijf kon men verschillende fabriekssporen bereiken. Ondanks de moeilijke rangeermogelijkheden werd de aansluiting niet veranderd. In 1984 stopte het spoorvervoer hier.


   KP 5.17

De Jos
bekijk kaart

Spooraansluiting vermoedelijk geopend voor WOI. Begin jaren '40 verdwenen


   KP 5.2

Antwerpse Asfaltfabrieken
bekijk kaart

De spoorverbinding was vermoedelijk al actief van voor WOI. In de jaren '40 verdween de aansluiting.


   KP 5.3

Vianova
bekijk kaart

Vianova kocht in de jaren '40 de terreinen over van de Antwerpse Asfaltfabrieken. Er werd toen een nieuwe spooraansluiting gemaakt op 100 meter van de vorige aansluitingswissel.


Renault Olieën
bekijk kaart

Begin jaren '50 kocht Renault Olieën de terreinen over van Vianova. De spooraansluiting bleef behouden. Midden jaren '60 verdween deze echter.


   KP 5.35

Graisses, huiles et product Africains
bekijk kaart

Geopend voor WOI. Begin jaren '40 gesloten


   KP 5.4

Lommaert
bekijk kaart

De spooraansluiting is begin jaren '50 geopend. In 1984 stopte het spoorvervoer hier.


   KP 5.55

Industrie des huiles de Schoten
bekijk kaart

De spooraansluiting bestaat vermoedelijk al van voor WOI. Het bedrijf werd ook aangeduid onder de naam Gras et derives. Op het eindpunt van de nijverheidslijn werden wagons per draaischijf op het bedrijfsterrein geplaatst. Eind jaren '40 werden de terreinen verkocht aan AMATO.


AMATO
bekijk kaart

Actief sinds 1948 in de import en export van lanbouwproducten. De wagons werden voor het bedrijf geparkeerd. De draaischijf werd na de overname van de terreinen verwijderd. In 1984 stopte het spoorvervoer hier.


Het is verboden informatie van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende. Bepaalde info mag op fora worden gebruikt mits brondvermelding.