BFOTO
BFOTO

Nijverheidsspoor Merksem: aansluitingen groot dok west


   KP 0

Aansluiting hoofdspoor
Bekijk aansluitingen


   KP 0.1

Norbert Cardon
bekijk kaart

In 1919 werd de spooraansluiting van Norbert Cardon geopend. Het bedrijf persste olie uit landbouwgewassen. De spooraansluiting bestond uit een stuk gereserveerd straatspoor. Via een draaischijf werden de wagons vanop het straatspoor naar het bedrijf getransporteerd. De draaischijf verdween eind jaren '50. Het laden en lossen gebeurde vanaf dan enkel nog op het straatspoor. Begin jaren '70 is de aansluiting opgeheven.

Volgende bedrijven mochten laden en lossen bij Norbert Cardon:

* Federation des Fabricants d'huiles Belges


   KP 0.25

Antwerpse molens
bekijk kaart

De Antwerpse Molens moeten al actief zijn voor WOI op het nijverheidsspoor. De aansluiting bestond uit een gereserveerd stuk straatspoor tot 1973. Na 1973 werd er net voor het bedrijf een stuk spoor gelegd met een losput. Voor de jaren 40 noemde het bedrijf moulins de Merxem. In 1995 is de aansluitwissel naar dit bedrijf verdwenen.


   KP 0.35

Aansluiting Klein Dok Zuid
Bekijk aansluitingen


   KP 0.4

Dandelooy
bekijk kaart

Mouterij Dandelooy was voor WOI actief op het nijverheidsspoor. De spooraansluiting bestond uit een gereserveerd stuk straatspoor. Eind jaren '30 verdween de mouterij en werden de terreinen overgenomen door Hendrix


Hendrix
bekijk kaart

Het pluimveevoederbedrijf Hendrix heeft een gereserveerd stuk straatspoor als aansluiting in dienst vanaf 1941. In 1975 is de aansluiting verdwenen op deze plaats. Aan het klein dok noord werd er tien een losput geopend.


   KP 0.5

Lambrechts
bekijk kaart

Maalderij Lambrechts is geopend voor 1919. De spooraansluiting bestond uit 2 draaischijven waarmee wagons het bedrijfsterrein konden worden opgetrokken. Eind jaren '20 de aansluiting opgehoffen


   KP 0.53

Aansluiting Klein Dok Noord
Bekijk aansluitingen


   KP 0.56

Excelsior
bekijk kaart

Deze bloemmolen verkreeg een aansluiting in 1921. De aansluiting bestond uit 1 draaischijf om wagons op het bedrijventerrein te krijgen. Eind jaren '30 is de aansluiting opgehoffen.


Compagnie belge pour le commune de fer et metaux
bekijk kaart

De aansluiting bestond al voor WOI. De aansluiting bestond uit 1 draaischijf om wagons op het bedrijventerrein te krijgen. Eind jaren '30 is de aansluiting opgehoffen.


3 molens
bekijk kaart

De maalderij en mouterij 3 molens nam eind jaren '30 de terreinen van Lambrechts over. Het bedrijf beschikte niet over een eigen spooraansluiting. Vermoedelijk werden de weinige wagons op het straatspoor voor het bedrijf gelost. Eind jaren '50 is het vervoer waarschijnlijk gestopt.


   KP 0.65

NV Koffie Hag
bekijk kaart

Mocht het nijverheidsspoor gebruiken vanaf 1943 maar had geen eigen spooraansluiting. Vermoedelijk werden de wagons gelost op het straatspoor voor het bedrijf. In de jaren '50 is het spoorvervoer waarschijnlijk gestaakt.


   KP 0.7

Herkens
bekijk kaart

Maalderij Herkens kon gebruik maken van het uiterste stuk straatspoor van het westelijk gedeelte van het groot dok. De aansluiting werd verzekerd vanaf 1919. Begin jaren '70 werd ze opgeheven.

Het is verboden informatie van deze pagina te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende. Bepaalde info mag op fora worden gebruikt mits brondvermelding.